Kontakta oss: 018-69 30 00 | info@factum.nu

Du får tillgång till specialistkompetens

Factum är en sammanslagning av flera försäkringsförmedlare med lång erfarenhet från försäkringsbranschen. Vi är medlemmar av Svenska Försäkringsförmedlares Förening, www.sfm.se, Insuresec och är anknutet ombud till Aviatum.

Factum är registrerat hos Finansinspektionen, www.fi.se och lyder under dess tillsyn.

 

Factums rådgivning omfattar alla typer av försäkringar och trygghetslösningar för privatpersoner, företagare och företag. Vi har även tillgång till specialistkompetens inom juridik och skattefrågor.