Val idag påverkar framtiden

I ett långsiktigt sparande får ett par procentenheter mer i avkastning stor betydelse för den slutgiltiga pensionen.
Därför är valen du gör i dag viktiga.

 

Vi hjälper företagare och företagets anställda med:

 

• Att välja försäkringsbolag utifrån bolagets avkastning, finansiella styrka och andra relevanta kriterier.

• Att göra placeringar som passar den enskildes riskprofil genom en balanserad fördelning mellan traditionell förvaltning/fondförvaltning och val av fonder.

• Att kontinuerligt följa upp placeringarna över tid.

• Att placera överlikviditet så att det genererar en bra avkastning.

 

Foto: iStockphoto

Kontakta oss: 018-69 30 00 | info@factum.nu